Este blog intenta reunir todo el material audiovisual relacionado con los archivos como centros custodios de la documentación y promocionar cualquier noticia vinculada con éstos.

viernes, 24 de agosto de 2012

Arxius històrics: David González Ruiz (Arxiu Històric de Sabadell)

David González Ruiz, que acabà el nostre màster de Gestió de Continguts Digitals el curs passat, i també és llicenciat en Història per la UB i en Documentació per la UAB, treballa actualment com a tècnic de la Secció d'Imatge i So de l'Arxiu Històric de Sabadell. D'altra banda és autor del bloc Arxius 2.0, creat el gener de 2009, que inclou interessants apunts sobre la gestió de fotografies i arxivística en general (http://arxiusdospuntzero.blogspot.com/). En David és el protagonista d'una entrevista que li van fer fa poques setmanes a Patrimoni.Gencat, de la Generalitat, dins de la sèrie «Rols: les cares del patrimoni». Hi explica la seva trajectòria personal i les tasques que porta a terme:http://www.youtube.com/watch?v=4u8QAMEWL1M

Fuente: Youtube [fecha de consulta: 11 de julio de 2012].